Vrijedni momci ekipe Daru El Erkam objavili su novi video na kojem Muhammer Ljiko jako emotivno kazuje dirljive stihove o Palestini.