“Naš prevashodni cilj je da kroz grantove i kapitalne projekte podržimo porodični i srednji biznis i da ostvarimo nova radna mjesta, da zaustavimo iseljavanje građana na relaciji selo-grad, ali i van zemlje”, kazao je ministar Ministarstva za regionalni razvoj Rasim Demiri u današnjem susretu sa zvaničnicima opstine Dragaš, na čelu sa predsjednikom Shabanom Shabanijem.

“Smatram da će ovaj naš susret doprinijeti da Dragaš učinimo boljim u svim životnim sferama i ova posjeta je podrška na svakom planu, pa i na ekonomskom”, kazao je gardonačelnik Dragaša Shabani.

U prijateljskoj atmosferi dvojice sagovornika, gdje se vodiila diskusija o mogućnostima suradnje i u ulaganjima u kapitalne i druge projekte, u ovoj najjužnijoj kosovskoj, etnički mješovitoj opštini, Ministar Demiri je posebno naglasio da će njegovo ministarstvo “voditi računa da sve kosovske regije podjednako dobiju priliku u pristupu investicijama”.
“Cilj našeg ministarstva je da uspostavimo suradnju i balans sa svim regijama u državi. Mi smo odvojena sredstva ministarstva, od četiri miliona, podjelili u tri namjenske kategorije: u prvoj kategoriji za projekte induvidualaca – za one koje tek počinju biznis, u drugoj kategoriji za fizička lica koja imaju firmu najmanje dvije godine i u trećoj više od dvije godine. Dakle, za prvu kategoriju izdvajamo do pet hiljada, za drugu do deset i za treću do 20 hiljada eura”, naglasio je ministar Demiri.

U razgovoru sa predsjedenikom opštine Dargaš, Shabanom Shabanijem, prisustvovao je i zamjenik predsjednika opštine Šerif Aga, zamjenik minstra u Ministarstvu ekonmskog razvoja Usmen Baldži, te drugi zvaničnici ove najjujužnije kosovske opštine.

Zamjenik predsjednika opštine Dragaš – Šerif Aga i zamjenik ministra Ministarstva za ekonomski razvoj – Usmen Baldži su istakli da opština Dragaš posjeduje sve potrebne resusre za ekonomski razvoj, od mladog intelektualnog kadra pa do prirodnih resurasa, te da je nužno nezapostaviti ulaganja u ovu najnerazvijeniju opštinu na Kosovu.

Izvor: balkanplus.net