Connect with us

Kosovo

Kosovska agencija za statistiku (ASK) pokrenula kampanju za popis stanovništva na Kosovu

Objavljeno

-

Kosovska agencija za statistiku (ASK) danas pokreće kampanju komunikacije i senzibilizacije za popis stanovništva, porodičnih ekonomija i stanovanja (ReKos 2024) na Kosovu.

ASK planira da u procesu senzibilisanja i informisanja građana o procesu registracije sastavlja, razvija i priprema programe i projekte koji će povećati učešće građana i upoznati građane sa registracijom stanovništva.

Kosovska agencija za statistiku najavljuje da će uskoro početi kampanju za obavještavanje, servis i senzibilisanje građana u vezi sa registracijom.

Ova kampanja ima za cilj povećanje učešća građana u procesu registracije i podršku etničkim grupama u ovom procesu njihovim učešćem.

Od 26. februara do 2. marta 2024. godine, Agencija za statistiku Kosova (ASK) je razvila program obuke za 900 supervizora koji su angažovani da nadgledaju proces registracije i njihove registratore za određena područja registracije.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2024. godine biće održan od 5. aprila do 17. maja 2024. godine.