Connect with us

Kosovo

Koalicija Vakat: Mi nismo od ‘bugarskog porekla’!

Objavljeno

-

Nakon pisanja bugarskih medija da bugarska zajednica na Kosovu broji oko 15.000 ljudi koji žive u 20 sela u opštini Dragaš i 19 sela u opštini Prizren, reagovala je Koalcija Vakat čiju rekaciju prenosimo u cijelosti.
.
POKUŠAJ ASIMILACIJE BOŠNJAKA KOSOVA OD DRŽAVE BUGARSKE NA NJIHOVOM VJEKOVNOM KUĆNOM PRAGU!
.
Država Kosovo je bogastvo za sve njene narode. Za razliku od drugih država, Kosovo je u prednosti zato što tri njegove nacionalne zajednice, mimo albanske većine, koje žive na Kosovu, mogu na neposredan način sticati spoznaju o sebi preko nastave u školama na svojim jezicima, i sticati znanje o kulturama i tradicijama drugih naroda obogačujući time vlastitu spoznaju.
Među ove tri su i Bošnjaci Kosova, koji imaju svoj bosanski jezik i svoje škole. Imaju svojih 50 džamija u kojima se predaje na bosanskom jeziku. Imaju svoje medije.
.
Državna bugarska agencija BTA, objavila je danas tekst o posjeti potpredsjednice Bugarske Ilijane Jotove, gdje je objavila neistinit i tendenciozan tekst: “Bugarska zajednica na Kosovu broji oko 15.000 ljudi koji žive u 20 sela u opštini Dragaš i 19 sela u opštini Prizren”, sa lažnim i izmišljenim podacima.
.
Demokratska stranka Bošnjaka i Demokratska stranka Vatan iz bošnjačke Koalicije VAKAT, smatraju da je cilj posjete potpredsjednice Bugarske Ilijane Jotove Gori, odnosno opštini Dragaš i u restoranu više Prizrena, nadomak Župe, jasni napad na bošnjačku zajednicu u Republici Kosovo.
.
Ovdje nema Bugara, a svi stanovnici Župe su u večini nacionalno Bošnjaci, ili dio njih Albanci, a ima i Srba.
Dok su svi stanovnici Gore ili Goranci u većini ili Bošnjaci u manjini.
Nema ni neopredjeljenih, a rubrika ‘ostali’ u ovim naseljima sa popisa stanovništva iz 2011. godine je zanemarljiv broj!
.
Zbog toga smatramo neprimjerenim i nepotrebnim da institucije i mediji iz balkanske države Bugarske na ovaj način pokušavaju da destabilizuju položaj i stanje Bošnjaka na Kosovu. I to čine godinama zaredom, suptilno, podmuklo, korupcijom i zloupotrebom nekih neinformisanih ljudi ovdje, kao i EU fondova!
.
Dakle, tekst kojeg je objavila državna agencija bugarske BTA je neistinit i bez ikakve istine ili provjerenih informacija.
.
Mi predstavnici bošnjačke nacionalne zajednice, ustavno i zakonski priznate u Republici Kosovo, sa političkim i pravnim naslijeđem statusa naroda Musliman iz bivše Pokrajine Kosovo – subjekta SFRJ, u ime parlamentarne koalicija VAKAT, upućujemo demant i najoštrije osuđujemo ovaj zlonamjerni pokušaj dezinformisanja javnosti sa lažnim i izmišljenim informacijama.
.
U njima se, na žalost, nastoji prikazati lažna slika o Bošnjacima Kosova koji su svoj identitet potvrdili i urezali na mermernu ploču na popisu 2011. godine: NACIJA BOŠNJAK, JEZIK BOSANSKI I VJERA ISLAM.
.
Ono što zabrinjava više od pokušaja same asimilacije jeste činjenica da, ukoliko pojedinci s centralnog nivoa vlasti Kosova i institucije ne reagiraju adekvatno na ovu pojavu, steči će se utisak da se s time mire i da je nepotrebno bilo šta činiti.
.
Drzava i njeni čelnici su u obavezi i po ustavu i po zakonima da zaštite sve svoje građane, pogotovo one koji pripadaju nevećinskim zajednicama!
Nema politiziranja niti popuštanja balkanskim reaktiviranim šovinističkim projektima iz 19. vijeka, ni za čiju naklonost.
.
Pozivamo ponovo i institucije EU, njenu Kancelariju u Prištini, da intervenišu i upozore institucije Bugarske da ne mogu sredstva iz EU fondova prati na račun navodnog pomaganja bugarske manjine na Kosovu, koje nema!
.
Neke minule istrage i u samoj Bugarskoj su pokazale ogromnu zloupotrebu tih stedstava EU fondova za ove manipulacije.
.
Ovi višegodišnji nasrtaji na asimilaciju Bošnjaka Kosova od bugarske države, su zaista jedan od ozbiljnih problema sa kojim se Bošnjaci Kosova susreću, i njima kao manjini ozbiljno prijeti opstanak njihove kulture i jezika, nastave u školama na bosanskom jeziku, kao i sam fizički opstanak, jer ih dodatno iseljavaju.
.
Zato treba sve ovo jako ozbiljno shvatiti i poduzeti neophodne mjere kako bi se taj proces momentalno zaustavio.
Oni koji sada šute na nivou Kosova, neka pogledaju čime se sve uslovljava od Bugarske S. Makedonija na njenom EU putu.
.
Pozivamo sve bošnjačke političke partije, NVO sektor, intelektualce, porodice, škole i kulturne ustanove, džemate i džamije, na obavezu upozoravanja od ovog nasrtaja na naš vjekovni etnički, vjerski i nacionalni identitet, i na njegovo očuvanje, u čast naših predaka i radi našeg bošnjačkog i islamskog pokoljenja.
.

.
Mi nismo od ‘bugarskog porekla’!
.
Mi smo i u minuloj historiji najviše stradali od bugarske okupacije u Prvom i u Drugom svjetskom ratu. Naše njive i naše livade nisu rađale tokom te okupacije, stotine i hiljade ljudi je umrlo od gladi, nasilnih integracija i okupacije bugarskih šovinista u ovih naših krajeva.
.
Država Bugarska nam ne može više to vratiti ni školovanjem naših studenata narednih 200 godina ! Tim prije što to čini EU novcem.
.
Istjerali su državnim nasiljem milione Pomaka i Turaka u Republiku Tursku, rušili njihove džamije i streljali tamošnje muslimanske ljude, koji nisu htjeli da promijene svoja imena u bugarska.
To je ideološko uporište njihove politike ‘bugarskih manjina’ na Zapadnom Balkanu.
STOP ASIMILACIJI BOŠNJAKA I ZLOUPOTREBI FONDOVA EU.
.
Predsjednišvo
DSB-a i DSV,
Koalicija VAKAT
.
20. 02. 2023.
P r i z r e n