Connect with us

Kosovo

IOM nastavlja implementaciju Programa za stabilizaciju zajednica, krajnji rok za predaju zahtjeva je 30. jun 2024.

Objavljeno

-

Međunarodna Organizacija za Migraciju (IOM) nastavlja implementaciju Programa za Stabilizaciju Zajednica V, koji će pružiti finansijsku i tehničku pomoć za započinjanje novih ili proširenje postojećih malih i srednjih preduzeća, posebno preduzeća koja promovišu i jačaju održivu reintegraciju manjinskih povratnika. EU-CSP V program će nastaviti da podrži i lokalne iniciative od koje će korist imati šira zajednica kroz rad sa članovima zajednica i individualnim poljoprivrednicima i proizvođačima istražavajući mogućnosti za zajedničko delovanje kroz stvaranje i podršku nevećinskih i međuetničkih poslovnih udruženja.

Program Evropske Unije za Stabilizaciju Zajednica (EU-CSP V), OBJAVLJUJE POZIV ZA POSLOVNE PREDLOGE budućih i postojećih privrednika, grupa i asocijacija ZA INDIVIDUALNE I GRUPNE PREDUZETNIČKE PROJEKTE. EU-CSP V će finansirati projekte koji jasno podržavaju dugoročnu ekonomsku održivost, stvaranje radnih mesta i mogućnost ostvarivanja prihoda.

Za uputstva i obrasce za prijavljivanje posetite IOM veb-stranicu (http://www.kosovo.iom.int) kao i na:

Tel: 049 968 485 i email: iymeri@iom.int (për komunat: Prishtinë/Priština, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Obiliq/ć, Vushtrri/Vučitrn, Podujevë/o, Gracanica/ë, Lipjan/Lipljan, Drenas/Gllogovac, Gjilan/Gnjilane, Ranilug/Ranillug, Kamenicë/a dhe Novobërdë/NovoBrdo)

Tel: 049 968 486 i email: acavolli@iom.int (per komunat: Pejë/Peč, Istog/Istok, Klinë/a, Gjakovë/Đakovica, Deçan/Dečane, Junik, Skenderaj/Srbica, Mitrovicë/a, Mitrovicë e Veriut/Northern Mitrovica, Leposavić/q, Zubin Potok dhe Zvečan/Zveqan).

Tel: 049 968 483 i email: nhalkollari@iom.int (për komunat: Prizren, Mamusa/Mamushë, Rahovec/Orahovac, Dragash/š, Suharekë/Suvareka, Malishevë/o, Shtime/Štimlje, Ferizaj/Uroševac, Štrpce/Shtërpcë, Kaqanik/Kačanik, Hani i Elezit/Elez Han, Klokot/Kllokot, Viti/Vitina, dhe Parteš/sh).

U ovim adresama možete dobiti detaljnije informacije u vezi: procesa prijavljivanja i načina pisanja vaših poslovnih predloga, formulare za apliciranje i savete za popunjavanje formulara kao i dodatne informacije i uputstva vezane za proces apliciranja.

Krajni rok za predaju zahteva na gore navedenim email adresama, je 30 Jun 2024. ali se podnosiocima preporučuje da aplikacije predaju što je ranije moguće.

Za dodatne informacije OVDJE