PRVA DŽAMIJA
(Kuba)

Vo čekane je nada
Ka i astret,
Na astret trebe gajret
– Gajret rađa sabur,
Vo sabur je uspeh,
Vo Islam spas!
Hidžra je mogučnost…

I nebeše “fata morgana”
Za rados vo Kuba
Ka zagljea čujek jeden
Sprotiva na tumba
Dva putnika
El – Emina i es-Sidika
– Poslanika i prvogo ashaba,
Iljizaje od pustina.

Vesef aber se raširi
I Tekbir se ozvi,
Malovo – goljemo istrča
Da spročeka Poslanika
– Muhammeda Miljenika.
Tuje musljimani
I temelj udrija,
Naprajia džamija
– Prva na dunja,
Poslje trinaes godine dava
Od ka započna Objava…
I peeset i tri od “Godina Slona”.

I darul – kuf’r ima
Ke se guši Istina,
A ima i Hidžra
Da se spasi duša,
Sačua vera Allahova!
Kolaj neje,
Alj’ je rešene
Vo vagane
Rabote:
Krupne – sitne
Prolazne – trajne…

(Autor: Enser Hodža)

Enser Hodža je rođen 1976. godine u Restelici – Dragaš (Gora) – Kosovo. Osnovnu školu završio u Restelici. Gimnaziju završio u Prizrenu i Dragašu. Studirao stomatologiju u Prištini. Od 2000. godine živi u Švicarskoj. Objavio je knjige: Zbirka pjesama “Gora, Goranin – ZA KOGO SME” (2014. godine) Zbirka priča “St’ paljke vo kamen” (2014. godine).