Skromnom svečanošću i podjelom certifikata polaznicima kursa, danas je završen dvomjeseečni kurs albanskog i bosanskog jezika koji je iniciran od opštinske Kancelarije za zajednice i povratak, a realizovan preko međunarodne organizacije za migraciju IOM. Projekat je finasijski podržan od strane britanske ambasade na Kosovu.

Na kursu je bilo upisano 46 polaznika, od toga u grupi koja je izučavala bosanski jezik bilo je 14 polaznika, a u grupi koja je izučavala albanski jezik 32 polaznika.

Kurs je održavan dva puta nedeljno po dva časa. Tokom nastave polaznici su imali priliku da steknu osnovna znanja iz albanskog i bosanskog jezika (stepen A1).

U okviru projakta bilo je organizovano i takmičenje na nivou Kosova i polaznici kursa iz opštine Dragaš osvojili su prvo mjesto. U okviru ovog projekta predviđena je i ekskurzija po Kosovu koja će biti realizovana u subotu.

Takođe je prošle nedelje u IIOM imao aktivnosti sa mladima iz albanske, bošnjačke i goranske zajednice. U okviru ovog projekta organizovano je dvodnevno druženje na Brezovici, sa djecom od petog do devetog razreda, gdje su djeca imala mogućnost da uče osnovna znanja o skijanju.

Predstavnici kancelarije za zajednice su istakli da će u narednom periodu biti realizovano još projekata u saradnji sa IOM-om koji će imati za cilj integraciju zajednice i pospešivanje multinetničkog dijaloga među zajednicama.

Izvor: gorapress.net