U petak, 25.03.2016. godine, u hotelu Meka u Dragašu, objelježena je 101. godišnica od Čanakaljske bitke.

Skupu je pored potomaka šehida iz svih sela Gore i Opolja, prisustvovala i ambasadorka Turske, Kivilcim Kilic, Zamjenik ministra Obrazovanja, Usmen Baldži, predstavnici, Turske vladine organizacije„Tika“, predstavnici, nevladine organizacije „ Jusnus emre“, presdatvnici Turskog KFOR-a, predstavnici Ismalmske zajednice, poslanici u Kosovskom parlamentu; Emilija Redžepi, Fikrim Damka, kao i predstavnici Opštine na čelu sa gradonačelnikom i mnogi drugi.

Kulturna manifestacija je počela učenjem Kurana. Nekoliko sura iz Kurana proučio je Edžmein Redžepi, imam u selu Kukaljane. Nakon toga moderator kulturne manifestacije, Ajhan Bećiri pozvao je goste da se obrate skupu.

Bajram Hodža direktror Poljoprivrede i kordinator aktivnosti objelježavanja Čanakaljske bitke obraćajući se prisutnima imeđu ostalog je naglasio: „Ovom prilikom želim da naglasim i podsjetim ambasadu Turske da obrate posebnu pažnju na ovaj prostor i njegove stanovnike čiji su potomci dali živote za odbranu dina i vatana na Čanakelje. Neka vlada republike Turske zna da se bajrak Gore uvjek se može zaivjoriti kada za to ima potrebe Turska država. Neka Allah podari dženet svim gazijama koji su pali na Čanakaljeu, i šehidima u poslednjim terorističkm napadima u Ankari i Istanbulu.

Adnan Redžeplar kordinator u nastavi na manjinskim jezicima, obraćajući se prisutnima između ostalog je naglasio: Ja sam jedan od potomaka koji su branili din i man na Čanakalje, i ponosan sam zbog toga. U okviru objelježavanja Čanakaljse bitke, cijela ova nedelja je protekla u objelježavanju ovog veoma važnog datuma. Tim povodom održane su kulturne manifestacije u Zlipotoku, Brodu, Restelici, i danas ova u Dragašu. Posebnu zahvalnost iskazujem učenicima sredene škole Rudži Beriša. Takođe veoma ponosno želim da naglasim da se u svim našim školama izučava se Truski jezik , zato što Tursku doživljavamo našu drugu domovinu.

Gradonačelnik Opštine Dragaš, Saljim Jenuzi se zahvalio Ambasadorki Tusrke što je svojim prisustvom uveličala ovaj skup i naglasio da je i jedan broj Albanaca iz Opolja zajedno sa mještanima Gore branio din i vatan na Čanakalje.
Zamjenik ministra Obrazovanja u vladi Kosova, Usmen Baldži se najpre zahvalio direktoru „ Tike“ za jedan ovako bratski sustret u Dragašu, i natavio. „Više od deset godina ovdje u Dragašu objelježavamo sjećanje na Čanakaljsku bitku . Svi mi na Kosovu i Albanci i Turci i Bošnjaci i Goranci i drugi znamo šta za nas znači Čanakaljska bitka. Znamo šta smo branili na Čanakalje. Branili smo din i iman. Branili smo bratstvo i zajedništvo.Branili smo islam. Mnogo smo dali Turskoji. Dali smo svoje živote, i ne samo mi u Gori i ne samo mi u Opolju, nego i čitav Balkan. Turska je velika regionalna sila sa velikom polpulacijom, i mi očekujemo da nam Turska pomogne nama u Gori i Opolju, ekonomski da sačuvamo Goru i njenje lepote, zajedno sa Opoljem, da se ekonomski razvijamo da ima ovde ko sutra da slavi Čanakalje“.