Connect with us

Islam

Budi nasmijan, pa će ti i život uzvratiti osmijehom

Objavljeno

-

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nema sumnje da svako od nas traga za onim što će mu unijeti smirenost (rahatluk) u srce, zadovoljstvo u dušu i što će mu odagnati brigu i tugu, i svako od nas teži da živi lijepim životom ispunjenim zadovoljstvom i radošću. Međutim, to se može postići samo otkrivanjem uzroka sretnog i zadovoljnog života i pojašnjenjem načina koji pomažu u suočavanju sa anksioznošću i napetošću kako bismo živjeli sretnim i lijepim životom, i kako bismo zatvorili sve prolaze kroz koje očaj, depresija i strah mogu ući u naš život.

Uzroci smirenosti srca i duševnog zadovoljstva

Najveći uzrok smirenosti srca i zadovoljstva duše, jeste vjerovanje u Uzvišenog Allaha i činjenje dobrih djela u ime Allaha, kao što se navodi u ajetu: ”Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 97.)

Ovo je Allahovo obećanje da će onome ko bude činio dobro, bio muškarac ili žena, a vjerovao je u Allaha, On dati da proživi lijep i ugodan život na ovom svijetu i da će ga nagraditi najljepšom nagradom na Ahiretu.

Naravno, razlog za to je vrlo jasan, vjernici i vjernice koji čine dobra djela u ime Allaha, imaju principe i temelje na koje se oslanjaju kako bi ostvarili sreću i radost i kako bi odagnali tjeskobu, brigu i tugu od sebe, pa oni blagodati dočekuju zahvalnoću, nadajući se njihovom trajanju i kontinuitetu, a nevolje i brige dočekuju strpljivošću i ustrajnošću na istini, nadajući se Allahovoj milosti, oprostu i nagradi, kao što je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Čudna je stvar vjernika, njemu je uvijek dobro. Takvo stanje nije ni kod koga osim kod vjernika. Kad je u izobilju, on zahvaljuje Allahu i bude mu dobro, a ako ga snađe kakva nevolja, on se strpi u ime Allaha i opet mu bude dobro.” (Muslim)

Zato ćemo vidjeti da je onaj čije srce je ispunjeno nepokolebljivim i iskrenim vjerovanjem, ako ga zadese uznemirujuće stvari koje izazivaju strah i brigu, smiren, postojan i siguran u Allahovu odredbu, i on je potpuno uvjeren u Božansku moć da odagna njegovu brigu i tugu.

I obrnuto, osoba koja ne vjeruje u Allaha ili je njeno vjerovanje slabo, ona na iskušenja odgovara nervozom, tjeskobom, zbrkanošću misli, i ona je ispunjena neopisivim unutrašnjim i vanjskim strahom.

S druge strane, jedan od najvažnijih razloga za odagnavanje brige, tuge i uznemirenosti, jeste dobročinstvo prema ljudima, riječju ili djelom, tj. činjenje dobra u svim njegovim oblicima i vidovima.

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.” (En-Nisa, 114.)

Kako pobjediti stres i anksioznost?

Suočavanje sa anksioznošću i stresom se ne odvija u jednom koraku ili u jednom danu, to je vještina koja zahtijeva ispunjavanje uma, duše i srca određenim idejama.

U nastavku ćemo navesti nekoliko efikasnih načina koji nam mogu pomoći da se oslobodimo anksioznosti i stresa.

Ne brini se za sutra, već se fokusiraj na svoje danas

Ako posjeduješ anksioznost i strah od sutrašnjice, potrudi se da ne razmišljaš o tome. Zašto razmišljati o budućnosti koja je u domenu nevidljivog (gajba), i zašto žališ za jučerašnjim danom kada je to prošlost koja se ne može promijeniti? Umjesto toga, razmišljaj o granicama svog dana koji trenutno živiš i pogledaj šta posjeduješ u ovom trenutku.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko osvane zdrav, siguran i ko ima nafake onoliko koliko mu je dovoljno za taj dan, kao da je sakupio sav dunjaluk i sve njegove blagodati.” (Imam Buharija u Edebul-mufredu)

Ubij nezauzetost (prazninu) i pobjedit ćeš

Jedna od najljepših izreka i mudorsti imama Šafije jesu njegove riječi: “Ako dušu ne zaokupiš istinom, ona će tebe zaokupiti zabludom.”

A egipatski ljekar i pisac, Ahmed Halil Tevfik, rekao je: ”Kada prestaneš biti zavisan od nečega, prva stvar s kojom ćeš se suočiti je razmišljanje o tome u svoje slobodno vrijeme. Ako ubiješ tu prazninu i nezauzetost, bit ćeš pobjednik.”

Ne osvrći se nazad

Gledanje u prošlost neće ti ni na koji način koristiti, ali će ti zato štetiti i uništiti tvoje dragocjeno vrijeme, jer razmišljaš o nečemu nad čim nemaš moć, a ne možeš to promijeniti niti ispraviti greške koje si napravio. Budući da je nemoguće vratiti se u prošlost, zar onda nije bolje da povedeš računa o svojoj sadašnjosti i pripremiš se za budućnost?!

Jedini slučaj u kojem bi se trebao osvrnuti na prošlost je da uzmeš pouku i da naučiš iz grešaka da ih ne bi ponavljao.

Razmišljaj o Allahovim blagodatima koje ti je podario

Nemoj misliti da je tvoj glavni i najveći kapital novac, nekretnine i ostala imovina. Glavni ljudski kapital je mnogo dragocijeniji i veći od ovoga. Tvoje zdravlje, sluh, vid, sigurnost, porodica, prijatelji, itd. Nisu li ovo neprocjenjive blagodati?

Da li bi žrtvovao svoj vid za stotine miliona dolara, i da li bi uzeo isti taj iznos u zamjenu za gubitak ruke, noge ili nekog drugog dijela tijela?

Uzvišeni Allah, objavio je: ”I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.” (Ibrahim, 34.); ”Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.” (En-Nahl, 18.)

Čini dobro drugima i ne očekuj zahvalnost

Ako učiniš dobro djelo ili ako nekome učiniš uslugu, a on ti ne zahvali, nemoj se iznenaditi i ne dozvoli da to bude razlog tvoje tuge i tjeskobe u grudima. Allah, dželle šanuhu, rekao je: ”Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.” (El-Gafir, 61.) Ako ljudi nisu zahvalni svome Gospodaru, zar očekuješ da tebi zahvale? Stoga, ne čekaj zahvalnost od ljudi i budi među onima za koje je Allah rekao: ”I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!” (El-Insan, 8-9.)

I budi siguran da dobročinstvo – makar bilo zaboravljeno kod ljudi -, kod Allaha neće nikada propasti i ti ćeš za to dobročinstvo dobiti mnogostruku nagradu na Ahiretu.

Previše pritužbi izaziva brigu

Naravno, svi smo mi imali priliku sresti osobu koja se stalno žali, koja ti, čim te ugleda, kaže kako mu je težak posao, kako ima velikih problema, kako ga komšije umaraju, kako ga prijatelji izdaju, kako mu je srce tužno, i mnoštvo drugih pritužbi i žalopojki.

Ako naiđeš na ovakvu osobu, potrudi se da budeš što dalje od nje, kako ne bi utjecala na tebe svojom negativnošću i pesimizmom.

I ono što je još važnije, čuvaj se da ti ne budeš takva osoba, razmišljaj o Allahovim blagodatima i ne žali se, jer ko je zahvalan, Allah će mu povećati blagodati i podarit će mu bereket u životu.

Osmijeh je djelotvorni lijek

Abdullah ibn Haris, radijallahu anhu, rekao je: ” Nisam vidio nikoga nasmijanijeg od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Tirmizi)

A Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, rekao je: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikad me nije vidio a da se nije nasmijao.” (Buharija i Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Tvoj osmijeh u lice tvog brata je sadaka.” (Tirmizi).

Zato nauči da se smiješ i bit ćeš iznenađen osjećajima sreće koji će te u tom trenutku preplaviti. Jer, naučnici su sproveli mnoga istraživanja o smijehu, i uglavnom su ta istraživanja potvrdila staru poslovicu koja kaže: ”Smijeh je najbolji lijek.”

(Saff.ba)