Connect with us

Lokalne

Bajram Hodža doktorirao na Univerzitetu u Sakariji

Objavljeno

-

Bajram Hodža odbranio je doktorsku disertaciju na Univerzitetu u Sakariji (Sakarya Üniversitesi) pred prof. dr Irfanom Hašlakom, prof. dr Irfanom Kaia Ulgerom, docentom Fatmom Anıl Oztop, docentom Nesrin Kenar i docentom dr Iıldırım Turan, na temu: “Kosova'da Devlet İnşası: Ulusal ve Uluslararası Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme” (Izgradnja države na Kosovu: Procjena u pogledu nacionalne i međunarodne dinamike).
.
Dva mjeseca vršena su tehnička istraživanja od strane Instituta socijalnih nauka na univerzitetu. Nakon zelenog svetla, u martu 2023. godine doktorska disertacija je štampana i predata institutu i ​​svim relevantnim institucijama.
.
Bajram Hodža (Bayrampaşa) je rođen u Restelici 1978. godine. Osnovnu školu završio je u Restelici. Godine 1995. upisuje srednju stručnu školu Imam Hati Lisesi (medresa) u Turskoj.
1999. godine završava srednju školu i istovremeno postaje imam i hatip. Iste godine upisuje se na jedanom od najprestižnijih i najstarijih univerziteta u Turskoj i svijetu, Univerzitet u Istanbulu, koji je osnovan 1453. godine, na Fakultetu političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi, gdje godinu dana priprema engleski jezik.
Početkom 2005. godine diplomirao je i stekao zvanje politikologa. Iste godine vratio se na Kosovo, u Restelicu.
Početkom 2006. godine imenovan je za zamjenika direktora i koordinatora za nastavu na bosanskom jeziku u Upravi za obrazovanje u Dragašu.
Godine 2009. upisao je master studije na Institutu socijanih nauka Univerziteta u Sakariji. Tokom studija objavio je naučni rad “Istanbul universitesi”, o istanbulskom univerzitetu, osnovanom 1453. godine.
U avgustu 2010. godine imenovan je za direktora Inspekcije, poljoprivrede, šumarstva, turizma i ruralnog razvoja, gdje ostaje do decembra 2017. godine.
Tokom studija objavljuje naučni rad “Sırbistan'ın Gora politikası, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, Yalova Üniversitesi” (Gorska politika Srbije ili srpska politika prema Gori).
U martu 2013. godine na Univerzitetu u Istanbulu odbranio je magistarski rad na temu “Balkan politikalarında Goralıların yeri” (Mjesto Gorana u balkanskoj politici) pred komisijom prof. dr Alaeddin Ialcınkaia, prof. dr Ebubekir Sofuoglu i doc. Nesrin Kenar. Iste godine upisao je doktorat na istom fakultetu.
Doktorsku disertaciju završva u decembru 2019. godine, ali je zbog pandemije morao da sačeka za odbranu.
2022. godine objavljuje dva naučna članka u vezi sa disertacijom, i to:
1.Kosova’da Devlet İnşasında Avrupa Birliği’nin Rolü, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt No 8, Sayı No 1 (Uloga Evropske unije u izgradnji države na Kosovu).
2. Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreci Bağlamında Kosova-AB İlişkileri, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 8, Sayı: 1 (Odnosi Kosovo-EU u kontekstu procesa članstva u Evropskoj uniji)
Doktorsku disertaciju odbranio je 29. decembra 2022. godine pred prof. dr Irfanom Hašlakom, prof. dr Irfanom Kaia Ulgerom, docentom Fatmom Anıl Oztop, docentom Nesrin Kenar i docentom dr Iıldırım Turan, na temu: “Kosova'da Devlet İnşası: Ulusal ve Uluslararası Dinamikler Açısından Bir Değerlendirme” (Izgradnja države na Kosovu: Procjena u pogledu nacionalne i međunarodne dinamike). Dva mjeseca vršena su tehnička istraživanja od strane Instituta socijalnih nauka na univerzitetu. Nakon zelenog svetla, doktorska disertacija je štampana i predata institutu i ​​svim relevantnim institucijama.Od 2018. godine radi u OINS “Restelica” kao nastavnik turskog i engleskog jezika, a od 1. novembra 2022. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora iste škole. Oženjen je i otac četvoro djece. Ima tri ćerke, od kojih su dvije na školovanju u Istanbulu, a najmlađa ćerka i sin su u osnovnoj školi. Voli prirodu, slikanje planina mu je hobi.